Naposledy aktualizováno: 27.06.2022 10:34:05
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Bělkovice-Lašťany

Adresa knihovny:   Obecní knihovna Bělkovice-Lašťany

Bělkovice - Lašťany č.p. 248

783 16  Dolany

E- mail: knihovnaBeLa@seznam.cz

knihovnabelkovicelastany.webk.cz

Adresa obce:       Obecní úřad Bělkovice-Lašťany

Bělkovice-Lašťany č.p. 139

783 16  Dolany

E-mail: obec@belkovice-lastany.cz

www.belkovice-lastany.cz

www.vkol.cz Vědecká knihovna Olomouc

www.upol.cz knihovna Univerzity Palackého

www.kmol.cz knihovna města Olomouc

www.nkp.cz Národní knihovna v Praze

www.ptejteseknihovny.cz ptejte se knihovny

www.knihovny.cz knihovny