Naposledy aktualizováno: 27.06.2022 10:34:05
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Bělkovice-Lašťany

             

2.září 2019 Obecní knihovna Bělkovice-Lašťany pasovala

25 žáků druhé třídy na čtenáře.

Děti obec obdarovala knížkou a šerpou na vzpomínku této události.

Knihovna se těší na nové čtenáře.

 

                 V rámci měsíce "Březen- měsíc knihy"

                              5.3.2019 navštívily knihovnu děti z družiny

                           5.3.2019 navštívily děti z mateřské školky

 

1.září 2018 Obecní knihovna Bělkovice-Lašťany pasovala

31 žáků druhé třídy na čtenáře.

Děti obec obdarovala knížkou a šerpou na vzpomínku této události.

Knihovna se těší na nové čtenáře.

 

V rámci měsíce "Březen- měsíc knihy"

         13.3.2018 navštívily knihovnu děti z družiny

            14.3.2018 navštívily děti z mateřské školky

 

1.září 2017 Obecní knihovna Bělkovice-Lašťany pasovala

30 žáků druhé třídy na čtenáře.

Děti obec obdarovala knížkou a šerpou na vzpomínku této události.

Knihovna se těší na nové čtenáře.

 

 

 

1.září 2016 Obecní knihovna Bělkovice-Lašťany pasovala

28 žáků druhé třídy na čtenáře.

Děti obec obdarovala knížkou a šerpou na vzpomínku této události.

Knihovna se těší na nové čtenáře.

viz. foto

Andersenova noc

1.4.2016 v knihovně probíhala devátá Andersenova noc, kde měly děti připravený pestrý program. Nejdříve jsme zasadili strom pohádkovník, který bude zdobit naší vesnici. Po seznámení s panem Andersenem, přečtení jeho pohádek jsme se pustili do soutěží, her a také ručních prací. Také děkuji dobrovolnici, která mě pomáhala s realizací. viz. foto

 

V rámci měsíce "Březen- měsíc knihy"

-    1.3. navštívily  knihovnu děti z družiny

      -  7.3.a 8.3. navštívily  knihovnu děti ze školy

                             -  14.3. navštívily děti z mateřské školky

 

 

1.4.2016 knihovna pořádá

Noc s Andersenem 

děti se moho přihlásit v knihovně do 22.4.2016

 

od 12 - 16.října v knihovně proběhne

"Týden knihoven 2015"

 

kde bude přihlašování nových čtenářů zdarma a

 amnestie dlužníků

 

1.září 2015 proběhlo pasování 28 dětí na čtenáře 

viz. foto

Andersenova noc

27.3.2015 v knihovně probíhala osmá Andersenova noc, kde měly děti připravený pestrý program. Nejdříve jsme zasadili strom pohádkovník, který bude zdobit naší vesnici. Po seznámení s panem Andersenem, přečtení jeho pohádek jsme se pustili do soutěží, her a také ručních prací. Děti byly hodné a spokojené. Také děkuji dobrovolnici, která mě pomáhala s realizací. viz. foto

 

V rámci měsíce "Březen- měsíc knihy"

 

 -    6.3. navštívily  knihovnu děti z družiny

 -    9.3. navštívily děti z mateřské školky

 

 

27.3.2015 proběhne Andersenová noc

Knihovna zve všechny děti ve věku 6 až 10 let na Andersenovou noc strávenou v knihovně.

Více informací a přihlášku je nutné vyzvednout v knihovně do 20.3.

 

 

 

Výsledek ankety o obecní knihovně

 

Na jaře letošního roku (2014) proběhla anketa a malý průzkum o naší obecní knihovně. Své názory nám vyjádřilo 45 respondentů a díky moc za ně.

Jsem ráda, že všichni vědí kde se nachází místní knihovna a místo a tím i dostupnost všem vyhovuje. Na otevírací dobu nebyl vyjádřen žádný požadavek a tudíž čas přístupnosti ke službám knihovny je také v pořádku.

Zajímavé odpovědi se mi dostalo s četností návštěv knihovny:

 

                       

 

Co je ovšem velmi znepokojivé, všichni se vyjádřili negativně k prostorám knihovny. Jsou velmi malé a v podstatě ke studiu nevhodné. Stísněné prostory mezi jednotlivými regály neumožňují pohodlný výběr knížek. Díky malým prostorám nelze provádět různé akce, které byly v minulosti běžné, jako návštěvy škol a mateřských školek, různé přednášky, předvánoční prodej knih, večerní čtení, mikulášské nadílky apod.  Požadavek na větší prostory jsem již předložila zastupitelstvu.

 

Většina návštěvníků chodí do knihovny za účelem výpůjčky knih a časopisů. Doplňkových služeb knihovny například přístup k internetu využívá čím dál méně lidí. Pravděpodobně je to dáno přístupností internetu v domácnostech a zastaralou výpočetní technikou. Služba kopírování a tisk dokumentů je celkem využívána i když je nutné si uvědomit, že knihovna není kopírovací středisko. Podobné služby kopírování dokumentů nabízí i obec.

 

Knihovna má i vlastní webové stránky: http://knihovnabelkovicelastany.webk.cz/ . Na stránkách se snažím informovat o akcích knihovny a poskytovat fotografie. Graf nám ukazuje, zda stránky jsou účelně využívány a napovídá i o spokojenosti:

 

 

 

Obdržela jsem mnoho námětů k rozšíření časopisů a periodik. Vzhledem k množství nejrůznějších druhů pro všechny věkové skupiny a kategorie není možné vyhovět všem, ale pokusím se zařadit nejžádanější a nejčtenější.

A jak obecní knihovna dopadla ?

 

  

 

Děkuji všem, kteří se podíleli na anketě, za jejich názory a odvahu je vyjádřit. Z uvedeného se pokusím čerpat ke zlepšení služeb knihovny.

Zpracovala knihovnice Růžena Vlková.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

od 6 - 10.října v knihovně proběhne

 

"Týden knihoven 2014"

 

kde bude přihlašování nových čtenářů zdarma a

amnestie dlužníků

 

 

1.září 2014 proběhlo pasování 31 dětí na čtenáře

viz. foto

 

Andersenova noc

4.4. 2014 v knihovně probíhala sedmá Andersenova noc, kde měly děti připravený pestrý program. Nejdříve jsme zasadili strom pohádkovník, který bude zdobit naší vesnici. Pokud ho opět někdo neukradne.Dále děti navštívily místní zubní laboratoř, kde nám paní Kreclová povídala o výrobě zubů a nakonec i o výrobě zmrzliny. Děti si mohly natočit svou vlastní zmrzlinu. Velmi nám chutnala. Paní Kreclové moc děkujeme za čas, který nám věnovala. Dále jsme navštívili knihovnu, kde si děti vybraly knihy, které si přenesly do zasedací místnosti, kde jsme noc strávili.

Po seznámení s panem Andersenem, přečtení jeho pohádek jsme se pustili do soutěží, her a také ručních prací. Na spaní nás doprovázel detektivní pes Vrťapka. Děti byly hodné a spokojené. Také děkuji dobrovolnici, která mě pomáhala s realizací.

 

V rámci měsíce "Březen- měsíc knihy"

 

 -    3.3. navštívily  knihovnu děti z družiny

 -   10.3. navštívily děti z mateřské školky

  -  18.3. navštívili knihovnu místní senioři

Každý čtvrtek byla knihovna otevřena pro naše maminky  s dětmi na mateřské dovolené.

 

 

2.září 2013 proběhlo pasování 22 dětí na čtenáře

viz. foto

Andersenova noc

 

V pátek 5. dubna 2013 v 18. hodin přišlo 12 dětí a začala naše Andersenova noc strávená v knihovně.
Počasí nám nepřálo, ale od sázení pohádkového stromu nás neodradilo. Takový strom sázíme každý rok na památku Andersenové noci, letos již šestý. Bohužel vydržel jen 24 hod. na místě, kde jsme ho zasadili. Teď krášlí zahrádku místnímu zloději. Potom jsme šli navštívit hasičskou zbrojnici, kde pro nás měli hasiči připravený bohatý a pěkný program, až se nám nechtělo odcházet. Moc děkujeme všem hasičům. Po návratu do knihovny začala ta hlavní akce: čtení, soutěže, ruční práce a hlavně připojení do pohádky přes face-book s panem Andersenem, který nám odpověděl na naše zvídavé otázky. Přestože letos bylo více malých šestiletých nocležníků, vydrželi až do 0.30 hodin, kdy čtené  pohádky k usínání začaly zabírat.
Ráno po snídani si rodiče vyzvedli děti. Všechny děti odcházely nadšené a spokojené.

 

Chtěla bych poděkovat třem dobrovolníkům, kteří mi pomohli s přípravou a s realizací.

 

22.3.2013 navštívily místní knihovnu děti z družiny v rámci Březen - měsíc knihy.

 

 

5.4.2013 Andersenová noc

Knihovna zve všechny děti ve věku 6 až 10 let na Andersenovou noc strávenou v knihovně.

Více informací a přihlášku je nutné vyzvednout v knihovně.

 

4.a5.3. navštívily místní knihovnu děti z mateřské školy kde se seznámily s knihovnou

 

3.září 2012  proběhlo pasování 30 dětí na čtenáře 

viz.foto

 

Měsíci březen „Sladký život s knihou“

 

Knihovnu navštívily  děti z mateřské školy a také děti z družiny celkem 58 dětí.

Letos jsme si připomněli  100 výročí narození Jiřího Trnky.

 A také ilustrátora Zdenka Mülera.

 

 Pátá Andersenova noc

 

Letošní Andersenová noc proběhla v prostorech zasedací síně z důvodu malých prostor v knihovně. Po zasazení stromu, letos již pátého, jsme se odebrali do zasedací místnosti, kde jsme si po zahájení povídali o knihách, které děti čtou. Musím říci, že děti mě mile překvapily, jak hezky a poutavě umí vyprávět. Je vidět, že čtení opravdu pomáhá při rozhledu. Dále nechyběly  soutěže, ruční práce a předávání pamětního listu na Andersenovou noc strávenou v knihovně bez rodičů. Děkuji panu Gilarovi za sponzorský dar pro děti v podobě balíčků.

 

 

30.3.2012 v místní knihovně Bělkovice-Lašťany proběhne pátá Andersenova noc pro děti od 6 – 11 let.Děti, které mají zájem o přespání v knihovně, si vyzvednou závaznou přihlášku v knihovně do 22.3.2012.

 

Březen - měsíc knihy:

 

12.3.  navštíví knihovnu starší děti z mateřské školky

 

13.3. navštíví knihovnu mladší děti z mateřské školky

 

16.3.  navštíví knihovnu děti z družiny

 

 

od 3 - 7.října v knihovně proběhne

"Týden knihoven 2011"

kde bude přihlašování nových čtenářů zdarma a

amnestie dlužníků

 

 

1.září 2011  proběhlo pasování 22 dětí na čtenáře

Andersenové noci se zúčastnilo 13 dětí.

 

Po zasazení stromu, letos již čtvrtého, jsme se odebrali do místní laboratoře paní Kreclové, která  připravila pro děti pestré vysvětlení,  na co slouží zubní laboratoř a co se v ní děje.  Také své vyprávění obohatila zajímavými historkami. Děti si odnesly pěkný dáreček v podobě cukrových zubních protéz, bonbonků a také bublifuků, s kterým si pěkně vyhrály. Děti byly nadšené a já moc děkuji za poutavé a poučné vyprávění. Moc děkujeme.

 

Dále nechybělo čtení, soutěže, ruční práce a předávání pamětního listu na Andersenovou noc strávenou v knihovně bez rodičů.

 

1.4.2011 knihovna pořádala Noc s Andersenem

Březen měsíc knihy

 

V tomto měsíci navštívily knihovnu:

 

-         7.3. děti z mateřské školky v počtu 25, byly seznámeny s knihovnou a s akcemi v knihovně, namalovaly si berušku z pohádky „Beruška Věruška,“ kterou si vzaly s sebou domů. Máme šikovné paní učitelky, které dětem denně čtou pohádky.V  knihovně se děti nenechaly zahanbit, když byly zkoušeny z pohádek, všechny znaly.

-         8.3. navštívilo knihovnu 38 dětí z 1. a z 2. třídy. Povídali jsme si o spisovateli Václavu Čtvrtkovi a ilustrátorce Heleně Zmatlíkové. I tyto děti znaly všechny pohádky.

-         11.3. navštívily knihovnu děti z družiny v počtu 25. I s nimi jsme si povídali o spisovateli Václavu Čtvrtkovi, který má letos 100. výročí narození.

-         14.3. navštívilo knihovnu 24 nejmenších dětí z mateřské školky. Seznamovali jsme se s knihovnou, jak se chováme ke knize,……., také si děti odnesly vymalovaný obrázek housenky z pohádky „ Housenka Terka“.

Mikulášská nadílka

6.prosince 2010 v 18.hod.místní knihovna zve všechny malé čtenáře na Mikulášskou nadílku, rodiče a čtenáře na posezení u adventního věnce. Jste srdečně zváni.

Advent od 28.11. - 24.12.

Advent (z latiny adventus- příchod)- je začátkem liturgického roku a příprava na vánoce.

V teologickém smyslu se advent vyznačuje dvojím očekáváním - slavnosti narození Ježíše Krista a jeho druhého (eschatologického) příchodu na konci času (paruzie),

ale rovněž do svého vlastního života. Advent je dobou zklidnění.

Advent provází adventní věnec ozdobený čtyřmi svícemi.

Věnec je symbolem úcty, vítězství a královské důstojnosti.

Světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach,neboť on je "Světlo světa".

Obsah adventní doby, výstižně vyjadřují staré české adventní písně-"roráty" sestavené podle biblických textů.

 

Knihovna Bělkovice-Lašťany pořádá

 

DEN  PRO  DĚTSKOU  KNIHU

V místní knihovně si můžete zakoupit nové dětské knihy a literaturu pro radost, překvapení, dárek i poučení.

Kdy: -  sobota 27. listopadu od 9.00 – 12.00 hodin

-         Pondělí  29. listopadu od 16.00 – 19.00 hodin

-         Úterý      30. listopadu od 16.00 – 19.00 hodin

-         čtvrtek      2. prosince od 17.00 – 20.00 hodin

-         pondělí     6. prosince od 16.00 – 19.00 hodin

-         úterý         7. prosince od 16.00 – 19.00 hodin

-         čtvrtek      9. prosince od 17.00 – 20.00 hodin

 

 

Zve a na vás se těší místní knihovnice

 

1.9.2010

v knihovně proběhlo pasování 20 dětí na čtenáře. viz.foto.